LINKA je agentura pro mediální komunikaci architektury a interiérového designu.

Ke komunikaci architektury přistupujeme komplexně. Prezentujeme ideu, know-how specializovaných profesí, umění, řemeslo, místo. Zaměřujeme se na inspirativní realizace, mezioborová propojení a společenské přesahy architektury. V mediální komunikaci zastupujeme architekty, designéry, investory i dodavatele. Médiím poskytujeme snadný a rychlý přístup k precizním fotografiím a obsahově hodnotným presskitům.

KLIENTI

MÉDIA

FOTOGRAFOVÉ

PARTNEŘI

Realizujeme projekt č. 0380001218 Webdesign nových sekcí na webu Linka News: Databáze produktů a značek, zaměřený na grafický návrh Databáze značek, profilu Professionals, Portfolia fotografů, newsletteru včetně UX designu, který je financovaný Evropskou unií  – Next Generation EU.