Respektujte prosím práva autora a jeho díla dle autorského zákona č. 121/2000 Sb. a zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku.

Při publikování uvádějte kredity autorů, které najdete v plném znění v presskitu každého projektu.

Fotografie mohou být upravovány pouze v souladu s významem a záměrem daným jejich autorem. Lehké ořezy fotografií z důvodu grafické skladby článku smějí být prováděny bez souhlasu autora.

Veškeré fotografie a texty jsou určeny výhradně pro média registrovaná na našem webu a nelze je jakkoliv využít pro inzertní účely nebo pro tvorbu různých advertoriálů či jiných reklamních sdělení bez informování poskytovatele a svolení autorů.

Poskytnutí fotografií pro online publikování je bezplatné.
Při publikování v tištěném magazínu se autorský honorář za fotografie odvíjí od standartního ceníku vydavatele.

V souvislosti s publikací nepřejímáme jakoukoliv odpovědnost za správnost a úplnost autorských textů.